Pytanie
Pracownicy hotelu otrzymują od firmy benefity w postaci: wstępu do własnego klubu fitness, korzystania z garażu w trakcie godzin pracy, prania garderoby prywatnej używanej jako uniform, obiadów w stołówce pracowniczej, drobnych prezentów w loterii urodzinowej (bilet do kina, kupon do księgarni), prezentów okolicznościowych (ślub, narodziny dziecka, bożonarodzeniowy).
Czy wszystkie wyżej wymienione benefity należy opodatkować podatkiem dochodowym?
Jeżeli tak, to czy wartość benefitu wynikająca z faktury VAT lub wyceny rynkowej stanowi wynagrodzenie brutto, tj. przychód do opodatkowania, od wartości którego należy wyliczyć podatek dochodowy; czy też wartość tego benefitu należy potraktować jako wynagrodzenie netto i najpierw to "ubruttowić"?
Obie metody mają wpływ na wysokość podatku.
Przykład:
Pracownik ma do dyspozycji darmowe miejsce garażowe w hotelu, które sprzedawane jest klientom zewnętrznym w abonamencie miesięcznym za 1000 zł brutto.
Czy podatek PIT i ZUS liczymy od 1000 zł brutto, czy traktujemy te 1000 zł jako wynagrodzenie netto i najpierw ubruttawiamy i od tej podstawy liczymy ZUS i PIT?