Pytanie
Polska spółka z o.o. zarejestrowana jako podatnik VAT UE kupuje papier od kontrahenta X z Wielkiej Brytanii. Kontrahent X wysyła ten papier do kontrahenta Y w Niemczech w celu pocięcia. Pocięty papier dostarcza do nas do Polski kontrahent Y. Kontrahent X wystawia nam fakturę za papier, wskazując na niej jako nabywcę naszą spółkę, natomiast miejsce dostarczenia towaru spółkę Y - Niemcy. Faktura jest wystawiona z VAT 0%. Natomiast spółka Y dostarcza pocięty papier do Polski i wystawia nam fakturę za cięcie papieru i transport, faktura również zawiera VAT 0%.
Czy faktury od kontrahentów X i Y powinniśmy potraktować jako WNT jako dotyczące tej samej dostawy i wykazywać zgodnie z datami otrzymanych faktur?
Czy też powinniśmy rozpatrywać WNT i import usług?