Pytanie
Podatnik, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zajmuje się obsługą pojemników z odzieżą używaną tj. opróżnia pojemniki, sortuje znajdujące się tam rzeczy, pakuje w worki i wywozi (samochodem dzierżawionym od firmy, do której te worki dostarcza). Obowiązkiem podatnika jest dbanie również o należyty wygląd ww. pojemników oraz właściwe ich rozmieszczenie. Za tego typu usługę otrzymuje należność zależną od ilości kilogramów zwiezionych rzeczy. Podatnik ponosi odpowiedzialność finansową za naruszenie warunków umowy tj. brak właściwego nadzoru nad pojazdem, z którego korzysta, doprowadzenie do przepełnienia pojemników itp. Przeważające PKD tej działalności to 81.29.Z.
Czy podatnik może skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu?
Czy właściwa byłaby w tym przypadku stawka 8,5%?