Pytanie
Rolnik, czynny podatnik VAT, otrzymał odszkodowanie za szkody spowodowane przez dziki w gospodarstwie rolnym (zniszczona uprawa). Wysokość odszkodowania ustalono na podstawie zawartej ugody pomiędzy Kołem Łowieckim, a rolnikiem na podstawie art. 917 i 918 Kodeksu Cywilnego. W ogólnej sumie wartości odszkodowania (3000 zł) zawarto kwotę 500 zł, która ma być przeznaczona na zaprawę przeciw dzikom na sezon 2013 i 2014.
Czy całość otrzymanej kwoty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy też jest zwolniona z podatku dochodowego?
W ugodzie nie powołano się na przepisy w sprawach związanych z postępowaniem przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań z tytułu szkód w uprawach i płodach rolnych przez dzikie zwierzęta, reguluje to rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r., ani też nie zawarto tej ugody w sądzie.
Jeśli odszkodowanie to stanowi przychód to w jakiej wysokości 3000 zł, czy też innej i kiedy należy zapłacić z tego tytułu?