Pytanie
W latach 1993-2002 spółka prowadziła działalność budowlaną. W 2002 r. wystawiła fakturę na dużą kwotę, którą kontrahent zakwestionował. Oddano sprawę do sądu. W pierwszej instancji sąd wydał nakaz zapłaty za wykonane roboty. Sprawa ciągnęła się aż do 2010 r., gdy zakończyła się przegraną spółki budowlanej. Do tego momentu nakaz zapłaty ciągle nie był uchylony. Ponieważ na początku 2010 r. wiadomo było, że sprawa musi się zakończyć, utworzono odpis na tą należność. Nieoczekiwanie sprawa została przegrana. W ostatniej instancji stwierdzono, że jest to kwota nienależna.
Czy spółka mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w 2010 r. zakwestionowaną kwotę z wystawionej faktury?
Z powodu 8-letniego procesu nie bardzo można skorygować deklarację CIT-8 za 2002 r., w której spółka wykazała przychód i zapłaciła należny podatek dochodowy.