Pytanie
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w razie przejęcia całości lub części zakładu przez nowego pracodawcę do pracowników stosuje się przez rok postanowienia układu, którym byli objęci przed przejęciem. Pracownik został przejęty na podstawie art. 231 k.p. W poprzednim zakładzie pracy regulamin wynagradzania (nie było układu zbiorowego) zapewniał mu premię regulaminową i motywacyjną.
Jak w takim razie powinien do tego podejść nowy pracodawca, który w swoim regulaminie takich premii nie przewiduje?
Jeśli powinien przez rok podtrzymać niezmienione warunki, to czy po tym okresie może po prostu przestać wypłacać premie?
Czy po upływie roku konieczne jest poinformowanie pracownika, że nie będzie już otrzymywał premii?
Czy słuszne jest, że nowy pracodawca doda po 12 miesiącach obie premie do wynagrodzenia zasadniczego i tym samym pracownik otrzyma wynagrodzenie na tym samym poziomie jak dotychczas?