Pytanie
Podatnik prowadzi działalność w zakresie sprzedaży komputerów, drukarek itp. Ze swoimi kontrahentami zawiera umowy na terminy płatności np. 100 dni.
Czy w związku z przepisami, które mają wejść od dnia 1 stycznia 2013 r., powinien zmienić umowy?
Jaki jest ustawowo najdłuższy termin płatności?
Czy obliczając termin usunięcia danej faktury z kosztów bierze się najpierw termin płatności np. 14 dni, a potem dodaje się do tej daty 30 dni?
Czy te terminy również odnoszą się do kontrahenta zagranicznego?
Podatnik rozlicza się ze swoimi kontrahentami czasami towarowo, po zakończeniu roku drukowane jest ogólne zestawienie płatności (kto komu jest winien i wtedy dochodzi do końcowego rozliczenia - czyli płatność będzie dokonana po terminie).
Czy powinni oni zawierać kompensaty?
Czy nowe przepisy będą pozwalały na zawieranie umów między kontrahentami ustalające szczegółowe terminy płatności dłuższe niż ustawowe?