Pytanie
Prowadzimy księgi rachunkowe. Posiadamy należność od naszego dłużnika z roku 2008, która była zasądzona prawomocnym wyrokiem sądowym. Należność ta do chwili obecnej była w windykacji prowadzonej przez firmę windykacyjną na podstawie przelewu wierzytelności przez naszą firmę. Firma windykacyjna z uwagi na bezskuteczną egzekucję podpisała z nami cesję zwrotną. Posiadamy również postanowienie komornika sądowego przy sądzie rejonowym o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Dodam, że nie dokonywaliśmy aktualizacji należności.
Czy wobec powyższego możemy zaksięgować naszą należność w koszty i uznać za podatkowy koszt uzyskania?