Pytanie
Z nauczycielem zawarto ugodę sądową w dniu 4 września na zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu pedagoga na czas nieokreślony.
Czy dyrektor ma obowiązek uzupełnić etat nauczycielowi (na jego wniosek) godzinami, które przydzielono (w ramach nadgodzin) innym nauczycielom przed zawarciem ugody?
Przydział czynności nauczycieli został zatwierdzony na radzie sierpniowej i obowiązuje od 1 września.
Czy ugoda reguluje całkowicie zatrudnienie nauczyciela na 1/2 etatu?
Czy nauczyciel zatrudniony ugodą sądową w niepełnym wymiarze ma prawo ubiegać się o godziny, które pojawiają w trakcie roku szkolnego?