Pytanie
Nauczycielka po urlopie macierzyńskim (od 10 marca 2013 r. do 7 września 2013 r.) i urlopie rodzicielskim (w wymiarze 26 tygodni od 8 września 2013 r. do 8 marca 2014 r.) oraz wykorzystaniu urlopu uzupełniającego za 2013 r. w wymiarze 56 dni (od 9 marca 2014 r. do 3 maja 2014 r.) i urlopu uzupełniającego za 2014 r. w wymiarze 14 dni (od 4 maja 2014 r. do 17 maja 2014 r.) złożyła wniosek o urlop wychowawczy (od 18 maja 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.).
Czy przysługuje nauczycielce urlop uzupełniający za okres wakacji 2014 r. w wymiarze 42 dni?
Jeśli tak to czy można jej wypłacić ekwiwalent za ten urlop?