Pytanie
Prezes małej spółki z o.o. robi osobiście zakupy do sklepu we Francji (WNT), płaci za zakupy gotówką, którą pobiera z firmy w formie zaliczek gotówkowych w złotówkach, lub wykłada gotówkę ze swoich pieniędzy i po przyjeździe odbiera z konta złotówkowego firmy równowartość zakupów przeliczoną na złotówki. Gotówkę do zapłaty prezes wymienia na euro w kantorach i nie dostarcza do księgowości dowodów przeliczenia. W celach ewidencyjnych i podatkowych faktury zakupu przeliczamy na złotówki wg kursu średniego NBP z poprzedniego dnia roboczego. Natomiast zapłaty gotówkowe przeliczane są również po tym samym kursie, zgodnie z art. 24c ust. 4 u.p.d.o.f. Powoduje to, że różnice kursowe nie występują.
Czy jest to metoda prawidłowe?