Pytanie
Spółka miała wykonywać czynności opodatkowane. W roku 2007 kupiła grunt i projekt budowlany, w roku 2008 sprzedała część gruntu, sprzedaż była opodatkowana VAT. Od początku 2009 r. do dzisiaj ponosi jedynie stałe koszty, tj. najem lokalu i usługi księgowe. Nie kontynuuje budowy obiektu, w którym miała prowadzić działalność opodatkowaną VAT, ale udziela pożyczek (czyli prowadzi działalność zwolnioną z VAT). Podatek naliczony, wynikający z faktur zakupu, tj. czynsz i usługi księgowe wykazuje w deklaracji VAT-7 w pozycji "do przeniesienia" od 1 stycznia 2009 r.
Czy spółka może odliczać VAT naliczony, wykazując podatek do rozliczenia w następnych okresach?
Czy może powinna podatek naliczony zaliczać do kosztów?
Co z VAT naliczonym, wynikającym z deklaracji złożonych do stycznia 2015 r.?
Czy powinna kontynuować odliczanie podatku naliczonego, wykazując w deklaracji "do przeniesienia"?
Czy należy skorygować deklarację ze względu na brak prawa do odliczenia?
Czy podatek naliczony w 2009 r. wykazany do przeniesienia nie uległ przedawnieniu?