Pytanie
Jesteśmy spółką z o.o. i wynajmujemy od drugiej spółki z o.o. samochód ciężarowy, który jest w leasingu operacyjnym (samochód nie jest amortyzowany).
Do umowy leasingowej sporządzony jest aneks, że "terenem użytkowania przedmiotu leasingu jest.... (tu podana jest nazwa i adres naszej firmy).
Firma, od której wynajmujemy samochód, refakturuje na nas miesięczne opłaty leasingowe. Wszystkie wydatki wraz z zakupem paliwa, związane z eksploatacją samochodu księgujemy bezpośrednio w całości w koszty.
Czy postępujemy prawidłowo?
Czy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu tak jak w przypadku samochodu osobowego?