Pytanie
Podatnik przez ostatnie 8 lat przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. Przed przyjazdem do polski wygrał nagrodę na loterii, która była tam zwolniona z opodatkowania.
Czy w przypadku powrotu do polski podatnik musi się z wygranej rozliczyć z polskim urzędem skarbowym?
Dodam tylko że podatnik zamierzał na stałe wyjechać do Wielkiej Brytanii, a powrót do Polski związany jest z zamiarem podjęcia aktywności gospodarczej na terytorium RP.
Czy należy uznać, iż od dnia wyjazdu do dnia przyjazdu wszystkie dochody powinny być opodatkowane na terytorium Wielkiej Brytanii ze względu na rezydencję podatnika, tj. włącznie z dochodami z nagród?