Pytanie
Pracownica jest zatrudniona w jednostce sfery budżetowej na 1/3 etatu od 1999 r. (oprócz tego pracuje w innych zakładach pracy). W maju 2013 r. dostarczyła świadectwo pracy za okres od 1978 do 1995 r. z czego wynika, że posiada staż pracy 28 lat i 6 miesięcy. Pracownica została więc uprawniona do nagrody zaległej tj. jubileusz 25 lat - 100% wynagrodzenia.
Czy wypłacając jubileusz należy odprowadzić składki ZUS?
W roku 2014 r. pracownica zostanie uprawniona do wypłaty jubileuszu 30 lat. Nie minie zatem okres 5 lat od otrzymania poprzedniej nagrody jubileuszowej.
Czy w tej sytuacji odprowadza się składki ZUS?