Pytanie
Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji określoną w art. 22j ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. dla samochodu osobowego kupionego z salonu, który był wykorzystywany przez ten salon przez okres powyżej 6 miesięcy jako samochód testowy do jazd próbnych? Czy fakt, że na fakturze zakupu jest on określony jako "nowy" nie przeszkadza, aby uznać go za środek trwały używany zgodnie z art. 22j ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f.?
Data pierwszej rejestracji to 10 września 2008 r., a data dokonania zakupu i przyjęcia do użytkowania to 31 marca 2009 r. Stan licznika w dniu zakupu 3000 km.