Pytanie
3 grudnia 2010 r. sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika. 3 sierpnia 2011 r. sędzia nanosi wzmiankę o prawomocności postanowienia z 23 grudnia 2010 r.
Firma nasza nie utworzyła odpisu aktualizującego należności w 2010 r. W rozmowie telefonicznej z sędzią uzyskaliśmy informację, iż w 2012 r. zostanie wydane postanowienie sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku.
Czy w 2012 r. będę mogła zaliczyć w koszty podatkowe należność na podstawie postanowienia sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku?