Pytanie
Do starosty wpłynęła informacja od uprawnionego do rybactwa o nielegalnie wykonanych kilkudziesięciu pomostach na wodach jeziora stanowiącego śródlądową wodę powierzchniową, wobec której uprawnienia właścicielskie sprawuje marszałek województwa. Uprawniony do rybactwa podkreślił również, że ww. urządzenia wodne są w złym stanie technicznym, co zagraża zdrowiu i życiu osób przebywających nad wodą.
Jak powinien postąpić starosta w niniejszej sprawie, gdy nie udało się ustalić właścicieli poszczególnych pomostów?
Czy możliwe jest wydanie w oparciu o art. 64a ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod. decyzji nakazującej likwidację pomostów na właściciela wody i ww. nieruchomości, czyli na marszałka województwa?