Pytanie
Spółka kapitałowa posiada kredyty inwestycyjne z terminem spłaty rat oraz naliczonych odsetek na koniec każdego miesiąca według umowy kredytowej. Niestety jeśli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy odsetki są automatycznie pobierane z konta bankowego spółki w najbliższym dniu roboczym. Kwota odsetek jest dość duża i ma to znaczenie przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy spółki za dany miesiąc.
Czy można uznać za koszty uzyskania przychodu odsetki wymagalne, lecz pobrane z rachunku bankowego na początku następnego miesiąca?
Jeśli odsetki nie zostaną pobrane to w danym miesiącu to zaliczka na podatek jest bardzo duża w następnym miesiącu zostaną pobrane dwa razy i miesiąc kończy się poniesieniem straty.