Pytanie
Z pracownicą obsługi - zatrudnionej na stanowisku sprzątaczki pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem w związku z likwidacją tego stanowiska. W piśmie wypowiadającym umowę o pracę był zapis, że ulega ona rozwiązaniu z powodu likwidacji stanowiska sprzątaczki pomieszczeń biurowych w budynku. Pracownica wyrokiem sądu została przywrócona do pracy na stanowisko sprzątaczki pomieszczeń biurowych na dotychczasowych warunkach pracy i płacy. Pracodawca w piśmie informującym pracownicę o przyjęciu do pracy powołał się na zapis zgodny z wyrokiem. Pracownica zapoznała się ze swoim zakresem czynności, w którym w rubryce stanowisko jest zapis sprzątaczka (zgodnie z wykazem stanowisk w rozporządzeniu i regulaminie wynagradzania) oraz wykaz wszystkich czynności jakie ma wykonywać m.in. sprzątanie pomieszczeń biurowych, mycie okien w tych pomieszczeniach i na korytarzach, mycie drzwi, toalet, schodów, poręczy i klatki schodowej. Pracownica przyjęła zakres do wiadomości, nie wniosła żadnych uwag i potwierdziła pisemnie, że przyjmuje te zadania do wykonania. Po kilku dniach stwierdziła, że nie będzie myć w oknach parapetów zewnętrznych ponieważ są zabrudzone odchodami gołębimi, a to jej szkodzi, powoli zaczyna zawężać swoje czynności tylko do pomieszczenia biurowego ponieważ ma taki zapis w wyroku i umowie o pracę. Przed rozwiązaniem umowy o pracę posiadała taki sam zakres obowiązków i te czynności wykonywała na tym stanowisku.
Czy można pracownicę ukarać karą porządkową za niewykonywanie swoich obowiązków?