Pytanie
W grudniu 2010 r. zakupiłem samochód z homologacją ciężarową oraz ładownością wynikającą ze świadectwa homologacji powyżej 500 kg (ilość miejsc 5). W latach 2011-2013 dla celów podatku PIT był ten samochód traktowany jako samochód osobowy, gdyż nie spełniał żadnego z kryteriów do samochodu ciężarowego. W związku z tym amortyzowałem samochód do wysokości 20.000 euro. Od dnia 1 stycznia 2014 r. samochód ten spełnia definicję samochodu ciężarowego.
Czy mogę od stycznia 2014 r. naliczać amortyzację od pełnej wartości zakupu, nie stosując ograniczenia 20.000 euro?
Jeśli tak, to co z tą wartością powyżej 20.000 euro za lat 2011-2013?
Czy wartość ta przepada?
Czy teraz mam prawo ująć ją w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne?