Pytanie
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na księdze przychodów i rozchodów, polegającą na wykonywaniu usług nadzoru budowlanego. Zatrudniam 2 pracowników, którzy swoimi samochodami jeżdżą po budowach i dokonują ww. nadzoru.
Czy wypłacając im należne kwoty za przejechane kilometry prywatnymi samochodami, na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu oraz na podstawie delegacji mam prawo zaliczać je do swoich kosztów uzyskania przychodu i nie potrącać kwoty podatku od wypłaconych im należności?
Podkreślam, że pytam się o jazdy zamiejscowe, nie związane z jazdami lokalnymi wypłacanymi na podstawie ryczałtu za kilometry (co jest opodatkowane), oraz że na umowach o pracę jako miejsce wykonywania pracy mają wpisane "według zleceń".