Pytanie
Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów podatkowych pobyt delegacji zagranicznej?
Podatnik działa na rynku wydawniczym. Zaprosił do Polski 3 osoby z USA (dwóch autorów książek, które ma zamiar wydać w Polsce i agenta literackiego). W celach promocyjnych autorzy mieli cykl spotkań w Polsce z czytelnikami. Podatnik zapraszający gości zagranicznych poniósł w związku z tym następujące wydatki: koszty noclegu, koszty wyżywienia oraz koszty zwiedzania naszego kraju (to oczywiście przy okazji). Wszystkie wydatki są udokumentowane fakturami wystawionymi na wydawnictwo działające w Polsce.
Czy podatnik może uznać powyższe wydatki jako koszty uzyskania przychodu?
Jeśli tak, to czy są jakieś limity jak przy delegacjach zagranicznych?
Czy po stronie gości amerykańskich występuje nieodpłatne świadczenie?
Czy może wydatki te podpadają pod podatek u źródła?
W związku z rozwojem wydawnictwa takie sytuacje będą zdarzały się coraz częściej. Autorzy będą zapraszani do Polski i w dobrym tonie jest, żeby pobyt sfinansowała strona zapraszająca.
Jak należy postępować w takim przypadku, żeby móc zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania?