Pytanie
Spółka komandytowa zleca spółce cywilnej (firmy powiązane) usługę, w której przedmiotem jest udostępnienie pracowników spółki cywilnej wraz ze sprzętem do realizacji prac instalacyjnych, serwisowych, porządkowych, dostawy towarów w okresie trzech miesięcy. Na tę okoliczność spisana została umowa, w której określono stawkę godzinową pracownika spółki cywilnej oraz, do której załącznikiem jest ilość godzin pracowniczych. Wykonawca (spółka cywilna) wystawi zlecającemu fakturę z terminem płatności 30 dni.
Czy ta faktura dla spółki komandytowej będzie kosztem w dacie poniesienia?
Czy ten zakres dokumentacyjny wystarczy aby zaksięgować koszty podatkowe?
Czy należałoby wskazać związek przyczynowy?