Pytanie
Osoba fizyczna wniosła do swojej firmy nieruchomość z majątku własnego. Firma zajmuje się remontami i sprzedażą nieruchomości. Wniesiona nieruchomość ma stanowić towar handlowy. Koszt jej nabycia stanowić może zatem koszt uzyskania przychodów (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) grunty mogą być kosztem, a co do budynku nie ma wyłączenia z kosztów na podstawie tego samego przepisu). Za dzień poniesienia kosztu uznam dzień wystawienia dokumentu wnoszącego nieruchomość jako towar handlowy do firmy. Niesprzedaną w danym roku nieruchomość wykażę w remanencie. Inne rozumowanie powoduje, iż opodatkowany zostanie przychód ze sprzedaży bez pomniejszenia go o koszty nabycia nieruchomości - w przypadku sprzedaży w roku wniesienia nieruchomości opodatkowanie nastąpi w miesiącu sprzedaży, w przypadku sprzedaży w latach następnych w rozliczeniu remanentu na koniec roku, w którym nieruchomość była wniesiona. W przypadku sprzedaży w latach następnych wykazanie nieruchomości w remanencie końcowym w pierwszym roku spowoduje zmniejszenie kosztów, a tym samym jej opodatkowanie już w tym momencie, chociaż jeszcze nie jest sprzedana.
Czy takie rozumowanie jest prawidłowe?