Pytanie
W grudniu 2012 r. spółka zajmująca się m.in. sprzedażą samochodów, sprzedało samochód. Nabywca reklamował samochód i złożył pozew w sądzie o zwrot całej zapłaconej kwoty. Między stronami została podpisana ugoda, na podstawie której spółka zwróciła nabywcy żądaną kwotę. Wystawiona została faktura korygującą sprzedaż auta do zera, nabywca zwrócił samochód, który w wartości pierwotnego zakupu 42.000 zł został wprowadzony na stan magazynu samochodów używanych. W grudniu 2012 r. został utworzony odpis aktualizujący na to auto w wysokości 12.000 zł. W lipcu 2013 r. Zarząd podjął decyzję o przeniesieniu przedmiotowego samochód do ewidencji środków trwałych. W czasie, gdy samochód był na magazynie, został poddany drobnym remontom, tj. wymieniono akumulator, filtr oleju, olej w silniku oraz śruby mocujące, koszty zostały zawieszone na RMK.
1. Czy koszt części zamontowanych zwiększa wartość początkową samochodu?
2. Jak należy postąpić z odpisem aktualizującym?
3. Czy obecna wartość auta może być podstawą amortyzacji podatkowej, mino iż odbiega znacznie od ceny rynkowej?
4. Jak należy ustalić amortyzację samochodu?