Pytanie
W 2008 r. spółka z o.o. otrzymała od wspólnika pożyczkę na działalność gospodarczą. Po roku wspólnicy zamierzają podwyższyć kapitał zakładowy przez konwersję tej pożyczki lub jej części. Koszty związane z podwyższeniem kapitału poniosą wspólnicy we własnym zakresie, w tym PCC. Notariusz nie sporządzi aktu notarialnego, jeśli nie otrzyma od nich tego podatku, nie interesuje go podatek zapłacony już przez spółkę po otrzymaniu pożyczki ani interpretacje, że nie trzeba go ponownie płacić przy konwersji pożyczki na kapitał zakładowy.
W jaki sposób i kto - spółka czy wspólnicy - będą mogli odzyskać podatek?
Czy nadpłata powstanie z tytułu podatku zapłaconego od pożyczki czy od podwyższenia kapitału?