Pytanie
Czy komunalna spółka z o.o., będąca podatnikiem VAT, może odliczyć VAT od wydatków na opłaty notarialne, odpisy do i z KRS itp. związane z:
a) z wniesieniem aportu w postaci majątku trwałego w trakcie działania firmy, co spowoduje podwyższenie kapitału spółki;
b) VAT od notariusza w przypadku odpisów i uchwał o podziale zysku i rocznym absolutorium, kosztów wpisu do KRS ww. uchwał itp.
Koszty wymienione w punkcie a) nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.