Pytanie
Klub sportowy działający jako stowarzyszenie kultury fizycznej prowadzi działalność statutową związaną z nieodpłatnym kształceniem dzieci i młodzieży. Klub otrzymuje przychody w zakresie sprzedaży biletów na mecze piłkarskie oraz z działalności reklamowej. Jest czynnym podatnikiem VAT i w związku z tym wystawia faktury VAT na tego typu usługi. W bieżącym roku klub otrzymał dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W związku z realizacją zadania publicznego klub ponosi następujące koszty: wynagrodzenia trenerów, zakup strojów dla beneficjentów projektu, koszty wynajmu hali sportowej, koszty związane z organizacją spływów kajakowych, organizacją obozu letniego dla dzieci czy usług cateringowych. Dokonano także zakupu odpowiedniego wyposażenia i sprzętu związanego z realizacją zadania publicznego. Na większość ponoszonych kosztów klub otrzymał faktury VAT.
Czy klub będąc zarejestrowany jako czynny podatnik VAT ma prawo odliczać VAT od faktur kosztowych związanych z realizacją zadań w ramach FIO?