Pytanie
Podstawową działalnością naszej firmy jest wykonywanie badań laboratoryjnych. Poza tym, w małym zakresie prowadzimy sprzedaż zakupionych przez nas materiałów oraz podnajmujemy pomieszczenia. Do tej pory struktura sprzedaży wynosiła poniżej 2%, a nie byliśmy w stanie przypisać konkretnych zakupów do sprzedaży opodatkowanej.
W 2011 r. sytuacja naszej firmy zupełnie się zmieniła - jeden z działów prowadzi badania kliniczne, które teraz opodatkowane są stawką 23%. Podzieliliśmy również magazyn materiałów na dwie części - jedna dotyczy materiałów wykorzystywanych w naszej firmie, a druga sprzedaży materiałów innym kontrahentom. Nadal jednak podnajmujemy kilka pomieszczeń w budynkach, w których sami również prowadzimy działalność. Wstępna proporcja wyliczona za styczeń 2011 r. wynosi 6%.
Czy w takiej sytuacji firma powinna prowadzić trzy rejestry zakupów:
- pierwszy rejestr dotyczący zakupów związanych wyłącznie z działem badań klinicznych oraz zakupami materiałów na odsprzedaż i z tych zakupów odliczać 100% VAT?
- drugi rejestr dotyczący zakupów, których nie jesteśmy w stanie przypisać tylko sprzedaży opodatkowanej (np. energia elektryczna za budynek, który jest wykorzystywany przez dział badań klinicznych i dział badań zwolnionych) i tu VAT rozliczać ustaloną z urzędem skarbowym proporcją?
- trzeci rejestr dotyczący tylko zakupów związanych z działalnością zwolnioną?
Czy do rejestru "mieszanego" powinniśmy również dołączyć jakieś zakupy związane z budynkami, w których podnajmujemy pomieszczenia (faktury VAT wystawiamy wyłącznie na czynsz)?
Jeden z tych budynków jest budynkiem administracji, a drugi budynkiem, w którym prowadzimy tylko działalność zwolnioną.
Czy zakupy działu administracji obsługującego całą firmę również powinny wchodzić w rejestr "mieszany" rozliczany proporcją?
Jak postąpić w przypadku zakupów do magazynu (z którego materiały pobieramy na swoją działalność), jeśli są one wprowadzane na stan w wartościach brutto, a wykorzystywane są również przez dział badań klinicznych?