Powodem decyzji konsorcjum jest (i) niesprawiedliwe, niepotrzebne oraz bezzasadne przedłużanie terminów płatności przez inwestora, (ii) zaniżanie ilości oraz wartości wykonanych prac budowlanych przez głównego inżyniera kontraktu (iii) nie obiektywna weryfikacja i ocena wykonanych prac na budowie przez osoby nadzorujące projekt oraz (iv) nieoczekiwany wzrost cen na rynku materiałów budowlanych.
W związku z powyższym konsorcjum nie jest w stanie kontynuować prac na budowie. COVEC, który od kilku dni pracuje pod silną presją opinii publicznej, deklaruje równolegle wolę powrotu do stołu negocjacyjnej z reprezentantami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. COVEC nie wyklucza możliwości powrotu na plac budowy, tak szybko, jak to będzie możliwe. Przez ostatnie dwa tygodnie, od 13 maja, dwaj prezydenci COVEC-u z centrali w Pekinie prowadzili rozmowy w Polsce z GDDKiA w celu polubownego załatwienia problemu wstrzymania prac na budowie, w związku z protestami podwykonawców. Aż do dzisiaj nie udało się osiągnąć jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie.
GDDKiA od początku stoi na stanowisku, że zmiany w kontrakcie z generalnym wykonawcą są niemożliwe, a podczas negocjacji prezentuje nieelastyczne stanowisko, które w żaden sposób nie przybliża stron do osiągnięcia kompromisu, a co za tym idzie, dotrzymania umownych terminów ukończenia budowy odcinków A oraz C autostrady A2 (maj 2012). COVEC, chcąc dotrzymać terminów, przyspieszał prace na budowie, w taki sposób jak to było możliwe. Spółka zainwestowała w budowę odcinków A oraz C ponad 100 mln dolarów z własnych środków.
Według umowy, Konsorcjum otrzymuje płatności z GDDKiA w terminie nie dłuższym niż 58 dni. Jednak płatności są realizowane przez zamawiającego ostatniego dnia umówionego cyklu. Przedstawiciele COVEC-u wielokrotnie zwracali się z prośbą do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z apelem o rozsądne, praktyczne skrócenie terminu płatności, w celu usprawnienia prac na budowie. Przypomnijmy, że COVEC regulował należności wobec swoich podwykonawców w terminie 5-7 dni. W ostatnim czasie, w związku z zaistniałą sytuacją, nastąpiły jednak niewielkie opóźnienia. Gdyby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uwzględniała apele COVEC-u o przyspieszenie płatności, można byłoby uniknąć protestów firm pracujących na budowie sekcji A oraz C autostrady A2 i prace nie zostałyby wstrzymane.
Dodatkowo, oprócz napiętego harmonogramu płatności, pracę na budowie utrudniły, a co za tym idzie spowolniły, braki w opisie przedmiotu zamówienia. Faktyczna sytuacja geograficzna oraz geologiczna na trasie budowy odcinków A oraz C autostrady A2 w wielu miejscach nie zgadza się z opisem w dokumentach projektowych. COVEC napotkał również szereg problemów w zakresie wyselekcjonowania właściwych, godnych zaufania i rzetelnych podwykonawców na terenie budowy A2. Nie mniej jednak, prace nie zostały przerwane wcześniej w żadnym momencie. COVEC cały czas jest gotowy do rozmów z GDDKiA.
COVEC stanowczo nie reagował na fałszywe komunikaty pojawiające się w mediach, aż do teraz. Stan prac na budowie odcinków A oraz C autostrady A2 jest wysoce zaawansowany, a opisywane opóźnienia są wynikiem czynników zewnętrznych. COVEC rozpoczął procedurę, wypowiadającą Umowę, żeby zabezpieczyć swoje prawa na wypadek, gdyby nie udało się wypracować kompromisu. Mamy jednak nadzieję, że uda się rozwiązać wszystkie problemy i będziemy mogli kontynuować budowę w ciągu najbliższych 14 dni.


O COVEC-u (w związku z informacjami, mogącymi sugerować brak wiarygodności spółki):
COVEC od połowy lat 90. jest wymieniany przez amerykański magazyn Engineering News Records, jako jedna z 225 najlepszych międzynarodowych firm wykonawczych. Na regionalnych rynkach Afryki Zachodniej, Afryki Południowo-Wschodniej, Południowego Pacyfiku i Południowo-Wschodniej Azji, COVEC jest znaną marką w branży budowlanej. COVEC jest spółką zależna od China Railway Group Limited, która jest największą grupą budowlaną w Chinach i Azji. Spółka realizuje 60% inwestycji w tory naziemne oraz linie metra w Chinach i całej Azji. China Railway Group jest spółką notowaną na giełdzie (Hang Seng China Enterprises Index) i stale rozwija swoją politykę ładu korporacyjnego.