Pytanie
Spółka dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych (także przez Internet). Sprzedaż taka jest fiskalizowana. Klient otrzymuje paragon, a w rejestrach VAT pojawia się faktura na "klienta detalicznego". Klient tej faktury nie otrzymuje. Jest to faktura, która pozwala na zdjęcie towaru z magazynu, a jednocześnie jest dokumentem, który trafia do rejestrów VAT. Raporty z kasy fiskalnej nie są już brane pod uwagę w momencie rozliczenia VAT.
Co zrobić w momencie korekty takiej sprzedaży (zmiana ceny, zwrot towarów), jeżeli klient nie zwraca paragonu z kasy fiskalnej?
Czy faktura VAT korekta na "klienta detalicznego" jest wystarczająca, aby pomniejszyć podatek VAT należny?
Faktura ta nie jest podpisywana przez odbiorcę. Traktujemy ją jako fakturę techniczną. Czasem się zdarza, że sprzedaż taka nie zostanie zarejestrowana w kasie fiskalnej. Jest natomiast ujęta w rejestrach, bo zawsze pojawia się faktura techniczna na "klienta detalicznego.
Czy to już całkowicie przesądza o braku możliwości pomniejszenia VAT należnego w przypadku korekty sprzedaży?