Pytanie
W 2002 r. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zakupiła za kwotę 95.000 zł do działalności budynek używany i zastosowała 10% stawkę amortyzacji. W ciągu kilku lat ponosiła nakłady inwestycyjne na rozbudowę budynku i w 2008 r. powiększyła wartość początkową o 350.000 zł. W następnych latach podjęła decyzję o kolejnej rozbudowie, poniosła nakłady w wysokości 210.000 zł i powiększyła wartość początkową budynku. Cały czas stosuje stawkę amortyzacyjną 10%. Ponieważ wartość rozbudowy budynku przekroczyła już wielokrotnie pierwotną wartość, a początkowo pojedynczy budynek zamienił się w kompleks handlowo-usługowy, pojawiła się wątpliwość co do zasadności stosowania obniżonej stawki amortyzacji.
Czy stosowanie tej stawki jest uzasadnione?