Pytanie
Czy mogę przedrukować PKPiR z datą bieżącą?
W trakcie sprawdzania roku 2011 zauważyłem, że w PKPiR we wrześniu ponownie zaksięgowałem fakturę dotyczącą wywozu śmieci, którą już raz ująłem w sierpniu. Prowadzę PKPiR komputerowo.
Czy prawidłowym będzie moje działanie, jeżeli we wrześniu dokonam skreślenia (komputerowo) i przedukuję z datą bieżącą PKPiR od września?
Czy powinienem zachować stary wydruk PKPiR?
Nie mogę przedrukować poprzednich miesięcy ze starą datą, ponieważ mój program ma w swoim oznakowaniu rok, więc trudno dokonać wydruku z datą np. 1 września 2011 i sygnować ją programem z 2012 r.(sygnatura zawsze jest widoczna na końcu wydruku danego miesiąca).