Pytanie
Zgromadzenie wspólników podjęło 15 maja 2008 r. uchwałę o przyjęciu bilansu za rok 2007 w tym o dokonaniu dopłat na pokrycie straty w wysokości 500.000 zł.
Te 500.000 zł zostało przekazane spółce od wspólnika w 2007 r. w postaci pożyczki (umowa). Od tej pożyczki został zapłacony PCC-3. Podjęto dwie uchwały.
1) o wniesieniu dopłat 500.000 zł.
2) o kompensacie należności spółki od udziałowca z tytułu dopłaty z częścią zobowiązania wynikającego z zaciągniętej wcześniej pożyczki.
Czy należy zapłacić drugi raz PCC od dopłaty do kapitału?
Jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej i w jakiej wysokości?