Pytanie
W dniu 6 czerwca 2012 r. zmarł pracownik starostwa. Pracownik otrzymywał wynagrodzenie stałe w wysokości 2500 zł, dodatek stażowy w wysokości 500 zł oraz w kwietniu wypłacono mu dodatek specjalny w wysokości 2 x 950 (za marzec i kwiecień), przyznany za zwiększony zakres obowiązków. Pracownik chorował 6 dni w kwietniu 2012 r. oraz przebywał na zwolnieniu lekarskim od 20 maja 2012 do dnia śmierci. W starostwie pracował ponad 10 lat.
Czy wysokość odprawy pośmiertnej dla 1 osoby uprawnionej to 1/2 kwoty 9000 zł (2500 500 x 3 miesiące)? Czy również należy doliczyć dodatek specjalny w wysokości: 950 zł.? Czy podstawą do naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop będzie również kwota 3000 zł? powiększona o dodatek specjalny?