Pytanie
Przedsiębiorca ma zawartą umowę z biurem rachunkowym na prowadzenie ksiąg oraz rozliczenia podatkowe. Osoba prowadząca biuro otrzymała pełnomocnictwo do udzielania informacji związanych z prowadzona działalnością gospodarczą oraz składania deklaracji podatkowych. Przedsiębiorca wniósł z tytułu pełnomocnictwa opłatę skarbową oraz zgłosił w swoim urzędzie skarbowym biuro rachunkowe, w którym przechowywane będą księgi oraz pełnomocnika.
Pełnomocnik wystąpił do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie kopii formularza wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Czy pełnomocnik zobowiązany jest posiadać odrębne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wydanie kopii tego dokumentu, czy może wystąpić do urzędu ma podstawie posiadanego pełnomocnictwa?