Pytanie
Pracownik odbywał podróż służbową samochodem będącym własnością firmy w celu naprawy urządzeń u kontrahenta na Ukrainie i w Rosji. Przed wyjazdem pracownikowi została wypłacona zaliczka w USD (firma posiada rachunek walutowy).
W trakcie podróży służbowej okazało się, że poniesione przez pracownika wydatki przekroczyły wypłaconą w USD zaliczkę, w związku z tym na konto prywatne pracownika została przelana kwota zaliczki w PLN. Przy rozliczeniu podróży pracownik przedstawił:
1. Rachunki za noclegi, paliwo, itp., opłacone walutami: RUB (w Rosji) i UAH (na Ukrainie),
2. Dowód wymiany USD w banku w Rosji i w banku na Ukrainie, na których podane są kursy wymiany waluty i kwota wymiany,
3. Wyciąg bankowy z prywatnego konta, na którym podane były kwoty wypłaty w rublach, wartość w PLN transakcji oraz kwota prowizji za dokonaną wypłatę.
Pytania
1. Czy diety i ryczałty za noclegi powinny być rozliczone dla każdego kraju oddzielnie, biorąc pod uwagę podane godziny przekroczenia granicy: polsko-ukraińskiej, ukraińsko-rosyjskiej, rosyjsko-ukraińskiej i ukraińsko-polskiej, czy za czas powrotu z Rosji do Polski, który trwał 4 dni należy naliczyć diety przysługujące w Rosji, czy należy naliczyć je w wysokości należnej wynikającej z godzin przekroczenia granic wymienionych krajów?
2. Czy rachunki opłacone walutami, tj. RUB lub UAH należy przeliczyć na USD czy PLN i jaki zastosować kurs wymiany? Jeżeli na USD, to czy może być to kurs wymiany waluty z dowodów wymiany w bankach w Rosji i Ukrainie?
3. Czy do przeliczenia rachunków wyrażonych w rublach można zastosować kurs wymiany wynikający z wyciągu bankowego z konta pracownika?
4. Czy pracownikowi należy dokonać zwrotu kosztów prowizji pobranej przez bank za dokonane wypłaty w rublach?