Pytanie
Pracownik w spółce został zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku kierownika jednego z zakładów spółki. Po kilku latach pracy został członkiem zarządu spółki z 99% udziałami gminy miejskiej pełniąc również dotychczasową funkcję. Do tego momentu korzystał z zasad porozumienia płacowego, gdzie nagrody jubileuszowe wypłacane są pracownikom po raz pierwszy po 20 latach pracy i następnie w wyższej wysokości co 5 lat.
Czy w chwili obecnej należy mu się nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy na zasadach porozumienia płacowego istniejącego w spółce, czy też na przeszkodzie wypłaty tej nagrody stoi ustawa kominowa z 3 marca 2010 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi i nawiązujące do niej rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r., które w § 2 ust. 2 nie przewiduje wypłaty nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy?