Pytanie
Spółka z o. o., która jest producentem krajowym artykułów grzewczych planuje zakupić 4 smocze łodzie (wraz z wyposażeniem jak wiosła, bęben, przyczepa do transportu), które mogą pomieścić ok. 20 osób. Spółka zatrudnia powyżej 200 osób. Łodzie te zostaną w sposób wyraźny oznaczone logotypem spółki i będą wykorzystywane w dwóch celach: 1) integracji pracowników spółki, czyli nawiązania pomiędzy nimi głębszych relacji, rozwinięcie w nich takich cech jak umiejętność pracy zespołowej, dążenie do wytyczonego celu, pokonywanie własnych słabości itd., które poprawią efektywność spółki zarówno w zakresie produkcji, jak i sprzedaży własnych wyrobów; odbywałoby się to poprzez wspólne rejsy, starty w amatorskich wyścigach organizowanych publicznie itp.; z zasady każdy pracownik miałby taką możliwość, a nie jedynie wyróżnione grono kadry spółki; 2) wspierania niezależnego klubu sportowego, któremu udostępniane byłyby te łodzie bez odpłatności w formie świadczenia pieniężnego, a w zamian klub będzie reklamował markę spółki poprzez wykonywanie regularnych rejsów na różnych akwenach wodnych i uczestniczył w różnego rodzaju zawodach; klub ten będzie tworzony wokół osoby księdza, który gromadzi wspiera trudną młodzież; są to osoby już regularnie trenujące, co aktualnie odbywa się na łodziach wypożyczanych.
Czy czasowe przekazywanie łodzi w użycie klubowi sportowemu oraz wykorzystywanie ich przez pracowników w ramach integracji będzie rodziło po stronie spółki konsekwencje w zapłacie podatku VAT i obowiązek wystawienia przez spółkę faktur VAT i czy w przypadku użyczania klubowi powinno to zostać poparte jakiegoś rodzaju umową sponsoringową?
Spółka planuje odliczyć VAT od zakupionych łodzi. Zakładamy, że klub nie wystawi za reklamowanie marki spółki faktury VAT, gdyż nie jest podatnikiem tego podatku. Pytanie jest zadane w kontekście art. 8 ust. 2 u.p.t.u.