Pytanie
Lekarz uzyskuje przychody z tytułu wydawanych na rzecz sądów, prokuratur itp. opinii lekarskich. Przychody te są kwalifikowane do źródeł przychodu działalność gospodarcza, są księgowane do PKPiR pod datą wykonania usługi. Sąd wydaje postanowienie, w którym zatwierdza w całości lub w części kwotę wynikającą z faktury. Najczęściej sąd dokonuje obniżenia ogólnej kwoty o zafakturowane przez biegłego tzw. koszty administracyjne (wysyłka, materiały eksploatacyjne itp.) lub o ilość godzin poświęconych danej sprawie.
Czy biegły może wystawić fakturę korygującą na podstawie postanowienia sądu, bez konieczności jej potwierdzenia?
Czy prawidłowe będzie zaksięgowanie faktury korygującej pod datą otrzymania postanowienia z sądu (sąd wydaje postanowienie nawet po kilku-kilkunastu miesiącach od wykonania usługi)?