Pytanie
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej. W styczniu 2013 r. otrzymałam fakturę za towar z terminem płatności na dzień 1 lutego 2013 r. Na fakturze widoczna jest adnotacja, że towar do momentu zapłaty jest własnością sprzedającego.
Czy na gruncie nowych przepisów dotyczących korekty kosztów w przypadku ich nie zapłacenia, taka adnotacja wywiera jakikolwiek wpływ?
Czy nowe przepisy w podatku dochodowym dotyczą towarów, które są własnością kupującego?
Czy też nowe przepisy dotyczą powyższego przypadku i faktur, gdzie odrębna umowa stanowi, że płatności dokonuje się, gdy towar zostanie sprzedany (to nie do końca umowa "komisowa")?