Sprawdź książkę Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków. Aspekty prawne w internetowej księgarni Profinfo.pl>>>


W książce przedstawiono:
- różne formy popełniania tego typu wykroczeń i przestępstw,
- ujawnianie tych czynów w drodze profesjonalnie przeprowadzonej kontroli,
- wskazówki dotyczące metod ścigania,
- sposoby obciążania sprawców nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków,
- aspekty odpowiedzialności karnej i cywilnej.


Opracowanie przeznaczone jest dla członków zarządów i pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, pracowników gmin oraz radców prawnych je obsługujących. Może okazać się przydatne w pracy Policji, prokuratorów i sędziów.

Autor:
Henryk Palarz - doktor nauk prawnych; arbiter przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach; przewodniczący rady nadzorczej w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym; od kilkunastu lat prowadzi działalność szkoleniowo-doradczą; autor publikacji z zakresu prawa energetycznego i wodociągowo-kanalizacyjnego.
 


 

 

Sprawdź książkę Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków. Aspekty prawne w internetowej księgarni Profinfo.pl>>>