Obornik, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 625) jest nawozem naturalnym i może być rolniczo wykorzystywany celem wzbogacenia gleby w substancje nawozowe, niezbędne do wegetacji roślin, przy zachowaniu ograniczeń nałożonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 80 poz. 479 z późn. zm.).

W celu ograniczenia tej uciążliwości, Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej i rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów i prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania zobowiązuje rolnika do przykrywania nawozów glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu. Składowanie obornika w pryzmach polowych i jego stosowanie jako nawozu naturalnego, przez rolnika prowadzącego chów lub hodowlę zwierząt w zakresie mniejszym niż określony w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu jest zgodne z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Natomiast, jeżeli chodzi o uciążliwość odorową generowaną podczas rozbierania pryzmy obornika i jego rozwożenia na polu, z powodu nie wdrożenia przepisów regulujących sprawę odorów, organy ochrony środowiska nie dysponują narzędziami prawnymi, które pozwoliłyby na monitorowanie i ograniczanie odorowości oraz sankcjonowanie podmiotów odpowiedzialnych - informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Źródło: www.gdansk.wios.gov.pl,

Czytaj: NIK alarmuje: fermy zwierząt dzielone na mniejsze by obejść przepisy dot. ochrony środowiska>>>