Konsorcjum B&K i DSS poinformowało GDDKiA, że osiągnęło wymagany dzienny poziom dostaw materiałów na budowę. 20 tys. ton piasku oraz 10 tys. ton kruszyw dziennie to ilość, która pozwala, by budowa po okresie zimowym była prowadzona w pełnej skali i zgodnie z oczekiwaniami. B&K zapewnił, że ma na dostawy materiałów zagwarantowane finansowanie.

W zakresie informacji o składanych przez podwykonawców firmy DSS wnioskach o upadłość, DSS poinformował, że z częścią podwykonawców podpisał już ugody, w których wyniku wnioski te mają zostać wycofane, a z częścią prowadzi negocjacje wartości kontraktów, tak by odzwierciedlały wartości rynkowe.

Źródło: www.gddkia.gov.pl