Od pierwszej edycji Forum jak również w tym roku Gospodarzem Honorowym wydarzenia jest PGE GiEK S.A., natomiast Patronem Merytorycznym - Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.


Rok rocznie Forum obejmowane jest Patronatem Honorowym Ministerstwa Gospodarki oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Tegoroczna edycja została objęta również Patronatem Honorowym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.


Forum tworzone jest z myślą o rozwoju branży biomasowej i od pierwszej edycji stawia przed organizatorami ambitne zadanie stworzenia neutralnego miejsca do wymiany wiedzy i doświadczeń, a zarazem poprzez udział wszystkich podmiotów działających na rynku – od regulatorów poprzez producentów po dostawców rozwiązań technologicznych i odbiorców końcowych – do zacieśniania więzi i współpracy między nimi.


Podczas konferencji nacisk zostanie położony na następujących obszarach tematycznych:

Sesja I: Aktualne regulacje związane ze spalaniem biomasy
Sesja II: Kontrola jakości paliwa
Sesja III: Spalanie biomasy w energetyce i ciepłownictwie
Sesja IV: Dyskusja Panelowa: Kotły dedykowane - czego się już dowiedzieliśmy a czego jeszcze nie wiemy?
Sesja V: Technologia i bezpieczeństwo eksploatacyjne
Sesja VI: KSUB – Krajowy System Uwierzytelniania Biomasy


Do udziału w Forum organizatorzy zapraszają przedsiębiorstwa z szeroko pojętej branży energetycznej a m.in. elektrownie, elektrociepłownie, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, przemysłowi odbiorcy energii, dostawcy i producenci biomasy, firmy zajmujące się budownictwem przemysłowym – budową nowych mocy wytwórczych, firmy dostarczające technologie, firmy inżynieryjne i badawcze oraz wszystkich zainteresowanych tematem i związanych z branżą biomasy.


Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: www.powermeetings.eu


Serwis ABC Środowisko objął IV edycję „Forum Technologii w Energetyce – Spalanie Biomasy” patronatem medialnym.