Biznes energooszczędny - nowa oferta NFOŚiGW dla przedsiębiorców

215 milionów EUR w formie dotacji i kredytów przeznaczy NFOŚiGW oraz EBOIR na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w nowe technologie, maszyny i urządzenia obniżające zużycie energii lub termomodernizację budynków - z możliwością zastosowania OZE. Do dofinansowania kwalifikują się przedsięwzięcia w dwóch kategoriach: z zakresu efektywności energetycznej lub termomodernizacji realizowanej w budynkach komercyjnych, mieszkalnych czy administracyjnych.

Inwestycje realizowane w ramach nowego programu finansowego będą finansowane w formie kredytów udzielanych przez cztery banki: BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., IDEA Bank S.A. oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Małgorzata Skucha - Prezes Zarządu NFOŚiGW wskazała, że dla przedsiębiorcy bardzo istotna jest płynność finansowa i efektywność ekonomiczna prowadzonej działalności, a działania proekologiczne często traktowane są jako zło konieczne, negatywnie wpływające na konkurencyjność firmy. Narodowy Fundusz, we współpracy z bankami, oferuje aktywnym przedsiębiorstwom wsparcie finansowe na energooszczędne rozwiązania i linie technologiczne - chce przyczynić się do zmniejszenia o co najmniej 20% zużycia energii, a tym samym poprawić rentowność przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności. Zatem efekt ekonomiczny możemy wspólnie uzyskać dzięki rozwiązaniom przyjaznym środowisku – ocenia Małgorzata Skucha. Co więcej, pracodawcy którzy osiągną zamierzony efekt ekologiczny mogą liczyć na Funduszową „premię inwestycyjną” w formie 10-15% dotacji pokrywającej przedsiębiorcom część spłaty zaciągniętego kredytu bankowego.

Budżet Programu NFOŚiGW został ustalony na kwotę 60 mln zł, który zostanie udostępniony w formie dotacji. Dotacja będzie przekazywana przedsiębiorcom za pośrednictwem banków na podstawie umowy o współpracę bezpośrednio po zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz po potwierdzeniu osiągnięcia założonego efektu ekologicznego.

Zgodnie z założeniami Programu NF, umowy z przedsiębiorstwami na całą kwotę dotacji powinny być zawarte do 31 grudnia 2015 r., natomiast wydatkowanie dotacji powinno się zakończyć w terminie do 31 grudnia 2016 r.Więcej informacji: www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/inwestycje-energooszczedne-w-msp

Opracowanie: Ewa Saj

Źródło: www.nfosigw.gov.pl, stan z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 14 sierpnia 2014 r.