„Biomasa to typowo lokalne paliwo. Powinna być źródłem zaopatrzenia rozproszonych koncentracyjnych jednostek wytwórczych ko generacyjnych” - Gajewskiego cytuje Rynek Infrastruktury. Zdaniem prezesa Polskiej Izby Biomasy, surowca nie powinno się natomiast przewozić na większe odległości, ponieważ w takich przypadkach koszt transportu często przewyższa wartość przewożonej biomasy.

Zdaniem Ryszarda Gajewskiego, w Polsce areał ziem wykorzystywanych do upraw roślin energetycznych może wynieść 350 tys. hektarów. Jak informuje Rynek Infrastruktury, w ubiegłym roku w naszym kraju spalono 6 mln ton biomasy, a w tym roku może to być nawet 6,7-7 mln ton.

Źródło: www.gramwzielone.pl