Wiceminister Baniak podkreślił, że głównym celem projektu jest zapewnienie bezpiecznego pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Dodał, że obecnie korzystamy głównie z biomasy, biogazu, energii słonecznej i wiatrowej. – Bałtyk oferuje wiele źródeł energii, w tym pochodzącą z fal, do tej pory pomijaną. Mam nadzieję, że dzięki projektowi MORCEKO ten potencjał uda się w pełni wykorzystać – zaznaczył.Morskie Centrum Eko-energii będzie mieć za zadanie opracowywanie nowych technologii pozwalających na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, jakimi dysponuje Morze Bałtyckie i polskie wybrzeże. – Atutem MORCEKO jest to, iż nie będzie negatywnie wpływał na środowisko naturalne oraz na komfort życia okolicznych mieszkańców – powiedział wiceminister Baniak.

Podsekretarz stanu w MG przypomniał, że rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z najważniejszych zadań ujętych w Krajowym Planie działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. – Zgodnie z nim udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto powinien w 2020 r. osiągnąć poziom około 15,5 proc. – powiedział.

W opinii koordynatora MORCEKO, Piotra Doeffera projekt ma szczególne znaczenie, ponieważ powstał z inicjatywy polskich naukowców. – Aby mógł sprawnie funkcjonować potrzebna jest współpraca przemysłu, władz państwowych i świata nauki – powiedział. – Najlepszym jej dowodem jest dzisiejsze podpisanie deklaracji – zapewnił.Podczas seminarium przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury oraz Koordynator Konsorcjum MORCEKO podpisali wspólną deklarację poparcia dla realizacji projektu.