Sejm rozpoczął prace na projektem nowelizacji prawa budowlanego, zmieniającym przepisy o certyfikatach energetycznych.
Zgodnie z nim osoba wydająca świadectwa energetyczne będzie się musiała ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej. W razie popełnienia przez nią błędu i narażenia na szkodę właściciela budynku (mieszkania), ten będzie mógł dochodzić odszkodowania z jej polisy. Decyzję w sprawie odbierania uprawnień ma podejmować Minister Infrastruktury. Uprawnienia stracą skazani prawomocnym wyrokiem za popełnienie m.in. przestępstwa gospodarczego, ale także ci, którzy źle wywiązują się ze swoich obowiązków, np. wystawiają świadectwa z błędami. Minister Infrastruktury będzie prowadził w formie elektronicznej czarną listę osób, które utraciły prawo do wydawania świadectw. Aby to prawo odzyskać osoby takie będą musiały zdać egzamin. Zarządy budynków oraz osoby przygotowujące projekty budowlane nie będą mogły wydawać certyfikatów budynków, które sami projektowali lub którymi zarządzają. Prawo do wydawania świadectw zyskają inżynierowie bez tytułu magistra, którzy ukończyli architekturę, budownictwo, inżynierię środowiskową, energetykę lub kierunek pokrewny w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym.

Rzeczpospolita, 22 kwietnia 2009 r., Renata Krupa-Dąbrowska